Javascript初级 JavaScript进阶

JavaScript事件对象


1.鼠标事件


javascript1.png 2.键盘事件


javascript2.png 3.事件对象Event


常量


javascript3.png 


属性


javascript4.png 


方法


javascript5.png 


4.目标事件对象


方法


javascript6.png 


5.框架/对象(Frame/Object)事件


javascript7.png 


6.表单事件


javascript8.png 


7.剪贴板事件


javascript9.png 


8.打印事件


javascript10.png 9.拖动事件


javascript11.png 10.动画事件


javascript12.png 11.过渡事件


javascript13.png 12.其它事件


javascript14.png 13.事件监听对象


方法


javascript15.png 


14.文档事件对象


方法


javascript16.png 


15.鼠标/键盘事件对象


属性


javascript17.png 


方法


javascript18.png 


16.注意


所有的事件处理函数都会都有两个部分组成,on + 事件名称,例如click事的事件处理函数就是:onclick。在这里,我们主要谈论脚本模型的方式来构建事件,违反分离原则的内联模式,我们忽略掉。

对于每一个事件,它都有自己的触发范围和方式,如果超出了触发范围和方式,事件处理将失效【本文由麦子学院独家原创,转载请注明出处并保留原文链接】

logo
© 2012-2016 www.maiziedu.com
蜀ICP备13014270号-4 Version 5.0.0 release20160127

麦子大聚惠,豪华礼包你领了吗?

客服热线 400-862-8862

回到顶部